Varstvo jame Grasslhöhle

Jama Grasslhöhle je bila 9. marca 1953 zaščitena z Zakonom o varstvu podzemnih jam in razglašena za spomenik naravne dediščine. Spremembe in gradbeni posegi so torej v jami mogoči le s soglasjem upravne enote kot organa prve stopnje in Urada štajerske deželne vlade (oddelek 13c, enota za varstvo narave) kot organa druge stopnje.

Odkar je jama zaščitena, lahko oglede izvajajo le posebej usposobljeni jamski vodniki z opravljenim državnim izpitom. Njihova naloga je usmerjati obiskovalce in jih opozarjati na občutljivost podzemnega habitata.

Žal okoljska ozaveščenost nekoč ni bila tako razširjena kot danes in tako so številni kapniki dobili noge. Že leta 1816, ko je bila jama Grasslhöhle prvič omenjena kot turistična jama, je Karl Schmutz svoje misli o uničevanju podzemnega sveta strnil v enem izmed prvih citatov, ki nagovarjajo k njegovemu varstvu.

"Smilijo se mi čudoviti stalaktiti, ki jih bodo brez ozira na poznejše obiskovalce nemara uničile roke vandalov. Takšno objestno povzročanje škode ne pritiče izobražencu, saj obiskovalca tako prikrajša za užitek, do katerega ima pravico. Dovolj je krasnih, odlomljenih kosov, ki zadoščajo za spomin ali obogatijo lastno zbirko prirodnin."

(Karl Schmutz, 1816)